We zoeken 2 Coördinatoren Pedagogisch Beleid voor Stappen VZW

Over ons:

Stappen VZW is een jeugdzorgorganisatie in en rond Gent, met 32 trajecten voor meisjes tussen 14 en 25 jaar. We zijn lid van het CANO-netwerk en geloven in het activeren van de bredere context rond jongeren. ‘Zich verbonden voelen’ is cruciaal, vooral voor jongeren, en we bouwen nieuwe netwerken op basis van sterke punten. CANO-initiatieven evolueren voortdurend om aan te sluiten bij maatschappelijke veranderingen en jongerenbehoeften. Het is ons opzet om vanuit de idee van “normalisatie” de verbinding met het sociaal weefsel van jongeren sterker te maken. 

We willen naast de jongeren ook voor de medewerkers en de vrijwilligers de juiste ondersteuning, opleidingen en coaching te geven.

We zijn een organisatie in transitie en daar krijgen jullie een belangrijke rol in.

Functieomschrijving:

Je bent gepassioneerd door het welzijn, het traject en de ontwikkeling van jongeren. Je gelooft dat er ‘maatschappelijke weeffouten’ zijn die de ontwikkeling van jongeren in de weg staan. Je bouwt bruggen tussen de jeugdzorg en de samenleving. Je werkt in dialoog met jongeren en met instanties. Je gelooft dat de jeugdzorgsector een verbindende rol heeft in de zoektocht naar een ‘sense a belonging’. Je werkt graag op het scherpst van de snede en gaat uitdagingen niet uit de weg.

Stappen 2.0 vorm geven is een uitdaging waar je niet alleen voor staat. We kijken uit naar iemand die ondernemend is, trekt en tracht te inspireren. Iemand die open is over eventueel gemaakte fouten, en ervan leert. We vinden experiment en onze labo-functie immers erg belangrijk. Je krijgt heel wat eigenaarschap om zelfstandig aan de slag te gaan.

Collega’s vergezellen en ondersteunen je tijdens die trip. We vinden het daarbij van groot belang dat je aftoetst, collega’s meeneemt, proactief handelt en zorgt voor duidelijke communicatie.

Je bent betrokken bij de werking van het residentiële team, ambulante team, CO-HO en projectteam. Je volgt projecten actief op. Je zit het beleidsteam (BT) voor, initieert het stappenteam (met alle collega’s) en maakt deel uit van het dagelijks bestuur (DB). Je staat in een hiërarchische verhouding tot de teamcoördinatoren, maar we vinden het wel belangrijk dat je vanuit je positie mee bijdraagt en verantwoordelijkheid neemt voor de ontwikkeling van een structureel in de organisatie verankerde participatieve werking.

Je functioneert in een tandem die inhoudelijk verantwoordelijk is voor het algemene pedagogische beleid.  Eén van jullie beide zal zich focussen op het interne beleid. De andere collega neemt het externe beleid voor zijn/ haar rekening. Jullie werken complementair.

Verwachtingen:

 • Jullie zijn samen met de Algemeen Coördinator eerste aanspreekpunt intern en extern. (kerntaak Interne en Externe Pedagogisch Coördinator)
 • Jullie zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor een innovatief pedagogisch beleid. Jullie durven daarbij over het muurtje te kijken voor inspiratie. Bijvoorbeeld naar ons CANO-netwerk, strategische partners én collega-organisaties. Je belichaamt dit pedagogisch beleid intern en extern. (kerntaak Interne en Externe Pedagogisch Coördinator)
 • Jullie hebben een voorbeeldfunctie (kerntaak Interne en Externe Pedagogisch Coördinator)
 • Jullie onderschrijven de visie van het CANO-netwerk en dragen deze actief uit (kerntaak Interne en Externe Pedagogisch Coördinator)
 • Jullie zorgen ervoor dat elke medewerker voldoende ruimte ervaart om te (kunnen) experimenteren én om onze Labo-functie ten volle waar te maken (kerntaak Interne en Externe Pedagogisch Coördinator).
 • Jullie zijn verantwoordelijk voor het VTO-beleid. Onthaal, coaching en ondersteuning , vorming zijn daar wezenlijke onderdelen van. (kerntaak Intern Pedagogisch Coördinator)
 • Jullie zijn verantwoordelijk voor het organiseren van evaluatieprocessen op elk niveau van de werking. (kerntaak Interne Pedagogische Coördinator)
 • Jullie zijn verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid (kerntaak Intern Pedagogisch Coördinator)
 • Jullie staan in voor de opmaak van het traject dat de jongeren bij ons doorlopen. Jullie hebben daarbij oog voor verbinding tussen de jongere, zijn netwerk en sleutelfiguren. Contextueel én oplossingsgericht werken zijn daarbij een belangrijke focus (kerntaak Interne Pedagogisch Coördinator).
 • Jullie volgen elk dossier op, evenals de ontwikkeling en het functioneren van de residentieel opgenomen en/of mobiel begeleide jongeren (kerntaak Intern Pedagogisch Coördinator).
 • Jullie zijn verantwoordelijk voor het opnamebeleid, en monitoren daartoe het bezettingspercentage (kerntaak Interne en Externe Pedagogisch Coördinator).
 • Jullie zetten in op strategische partnerschappen en (strategische) oproepen vanuit o.a. het agentschap Opgroeien. (kerntaak Externe Pedagogische Coördinator)
 • Jullie volgen ontwikkelingen in het veld met bijzondere aandacht voor project- en subsidieoproepen. Jullie zijn alert voor pedagogische kansen en opportuniteiten in de bredere sector en bij externe partnerorganisaties. Je brengt externe inspiratie en/of  “good practices” binnen in de organisatie en gaat goede praktijken binnen Stappen ook extern bekend maken (kerntaak Extern Pedagogisch Coördinator)
 • Jullie zijn verantwoordelijk voor de opmaak van het jaarverslag (kerntaak Extern Pedagogisch Coördinator)
 • Jullie volgen ontwikkelingen binnen de jeugdzorgsector nauwgezet op en vertalen deze naar beleidsvoorstellen en -acties (kerntaak Extern Pedagogisch Coördinator)
 • In overleg met de Algemeen Coördinator heb je mandaat om namens de organisatie deel te nemen aan externe overlegmomenten binnen de sector (kerntaak Extern Pedagogisch Coördinator)

Profiel:

 • Je hebt bij voorkeur een masterdiploma in de pedagogie, psychologie, sociologie, sociaal werk, … Stappen Vzw staat echter open voor gelijkwaardige opleidingen en/of EVC’ s.
 • Je hebt bent vertrouwd met de uitdagingen  én ontwikkelingen binnen de jeugdzorgsector.
 • Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring in de jeugdzorgsector. . Relevante ervaring in residentiële, ambulante en/of mobiele jeugdzorg is een pluspunt. Kennis van Integrale Jeugdhulp, kwaliteitszorg ,het decreet ‘Rechtspositie van de minderjarige’ , ..enz. evenzeer.
 • Je kiest voor dialoog en beschikt over sterke communicatieve vaardigheden. Je kan mensen inspireren, motiveren en leiden.
 • Je hebt een duidelijke visie op pedagogisch beleid en kan deze samen met jouw directe collega vertalen naar concrete doelen en acties.
 • Je hebt ervaring met het ontwikkelen en implementeren van pedagogisch beleid in een organisatie.
 • Je bent in staat om samen te werken met interne en externe partners, zoals (niet-limitatief) gezinnen, ouders, netwerk , sleutelfiguren uit de ruime context van onze jongeren , andere jeugd(zorg)organisaties, welzijnsdiensten, juridische instanties, organisaties, strategische partners, politionele diensten, parket, lokale overheden, scholen, enz..
 • Je kan makkelijk luisteren, bent proactief, zoekt naar oplossingen, bent resultaatsgericht én beschikt over een hands-on mentaliteit.
 • Je bent in staat om te werken in een dynamische en veranderende omgeving.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.

Wij bieden:

 • Een uitdagende en veelzijdige functie in een dynamische en maatschappelijk relevante sector en de mogelijkheid om , in dialoog, verschil te maken in het leven van jongeren en gezinnen.
 • Een enthousiast én betrokken team van collega’s.
 • Salaris binnen PC 319.01, L1 ,  de relevante anciënniteit met een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Ruimte voor persoonlijke, professionele ontwikkeling én vorming

Solliciteren en procedure :

Ben je geïnteresseerd in deze functie en herken je jezelf in het bovenstaande profiel ?

Stuur dan jouw motivatiebrief én C.V.  ten laatste op 8 November ’23 a.s. naar volgende emailadressen: dirk.vangrembergen@stappenvzw.be   (Algemeen coördinator) en ann.buysse@ugent.be   ( Co-voorzitter)

Het betreft twee functies die we in duo zien te functioneren.

Op éenvoudige vraag kan je een uitgebreider profiel krijgen voor beide functies ( Interne pedagogisch coördinator & extern pedagogisch coördinator)   

Deze info kan je opvragen bij : dirk.vangrembergen@stappenvzw.be  en Frederik.goossens@stappenvzw.be

Procedure:

 • Brief + C.V. t.e.m. 8 november  richten naar dirk.vangrembergen@stappenvzw.be  én in CC naar Ann.Buysse@UGent.be
 • De kandidaten die we weerhouden krijgen een case die ze afwerken vóór het jurygesprek.
 • Jurygesprek
 • Vervolgens is er voor een aantal kandidaten een assessment (extern bureau) .