word sponsor

Doe een gift

Kom tegemoet aan noden waar geen reguliere subsidie voor bestaat. Het geeft meisjes een duwtje in de rug bij de uitbouw van hun leven. Het gaat dan over hulp bij huisvesting, tussenkomst in inschrijvingsgelden, vervoer, therapie, …

Of steun ons bij de uitbouw van onze verschillende projecten. Bijvoorbeeld het organiseren van vakantiekampen en uitstappen met onze jongeren, maar ook het onderhoud en renovaties van onze tuinen en gebouwen, …

Een gift via de Koning Boudewijnstichting

EENMALIG OF MAANDELIJKS, met een belastingsvoordeel.

Schenkingen van minstens 40 euro aan de Koning Boudewijnstichting geven recht op een belastingvermindering van 45% van het werkelijk betaalde bedrag, wat vermeld wordt op het fiscaal attest van de Stichting.
Het fiscaal attest voor alle giften die u aan de Koning Boudewijnstichting hebt gedaan, wordt eind februari van het volgende jaar opgestuurd, per post of e-mail (als de Stichting over uw e-mailadres beschikt).

Een gift via onze rekening

BE22 8906 3405 1847

Of via Payconiq

Word partner

Jouw steun kan het leven van heel wat jongeren vooruithelpen. Er zijn verschillende manieren om als bedrijf of particulier bij te dragen. 

We hebben bijvoorbeeld expertise en ondersteuning nodig voor enkele nodige renovaties van het klooster van Compot. Maar evengoed kan dat het aanleveren van beddengoed zijn voor de residentie. En uiteraard helpt structurele financiële steun die we kunnen inzetten bij projecten die er het meeste nood aan hebben.

Fundraise

Organiseer een fondsenwerving

Een benefietfilm, of een concert. Of heb je zelf een idee voor een event?
Dat kan bijvoorbeeld via je eigen vereniging. Heb je een idee en wil je daarvoor ondersteuning vanuit Stappen, contacteer ons!