Over Stappen vzw

Stappen is in 1985 opgestart en gelegen in Sint-Amandsberg /Gent. Wij bieden een plek voor meisjes tussen 14 en 25 jaar, geplaatst door de Jeugdrechter of Jeugdhulpregie. We zijn door de overheid erkend als ‘Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning (CANO). We richten ons vooral op het (her)verbinden van de jongere met zijn omgeving, zijn eigen verlangens, zijn school- of werktraject, …

WONEN

Vzw Stappen biedt aan 32 meisjes en hun gezin intense begeleiding aan. Dat kan eventueel met onderdak op maat zijn via verschillende woonformules op ons terrein, bij hen thuis, in een co-housingproject in de stad of op een eigen studio in de regio Gent (autonoom wonen).

STAPPEN ALS LABO

Vanuit de noden van deze basiswerking en vanuit onze labo-functie zijn er doorheen de jaren verschillende nieuwe projecten ontwikkeld, die nu mee de basis vormen van Stappen. De hieronder beschreven projecten hebben allen gemeen dat zij kansen willen creëren voor  jongeren. Daarnaast werken we met deze projecten actief mee aan een zorgzame buurt en een warme maatschappij. Al deze projecten staan open voor de meisjes die we begeleiden, maar ook voor andere jongeren uit regio Gent die er baat bij kunnen hebben. Op jaarbasis bereiken we minimaal 150 jongeren en jongvolwassenen.

LEERRECHT

Vanuit onze aandacht voor “leerrecht” hebben we een projectlocatie “COMPOT” ingericht in Doornzele. We gaan daar met jongeren aan de slag die (voltijds) niet (meer) kunnen aarden in het regulier onderwijs. Het dagbestedingsproject ‘Buiten Beeld’ heeft er zijn vaste stek en daarnaast is het een plek waar veel organisaties terecht kunnen om jongeren in beweging te krijgen.

In Beeld’ is een plek in het Caermersklooster, in het hartje van het patershol te Gent. Een kruispuntplek waar rust én beweging centraal staan. Het is een plaats en een tijd waar jongeren kunnen zoeken, afwachten, proeven en experimenteren.

RECHT OP ARBEID

Omdat wij zoveel gemiste kansen zien op de arbeidsmarkt en willen inzetten op recht op arbeid is er het project “Pardon Servies“.
Het biedt jongeren, die botsen op de moeilijkheden van de arbeidsmarkt en die interesse hebben of nieuwsgierig zijn in het werken in de horeca, de kans om de competenties te leren die hiervoor belangrijk zijn. In dit kader baten de jongeren, onder begeleiding, het café van het Museum Dr Guislain uit.

ZORGZAME BUURTEN

Op alle plekken waar we aan de slag zijn, zetten we in op nabuurschap. Onze ambitie is om de jongeren en alle facetten van de buurt en maatschappij te betrekken. We nemen zelf actief deel aan het buurtleven en hebben een grote pool vrijwilligers die vanuit hun passies jongeren weer doen geloven in zichzelf en in de maatschappij.

Zo kleuren wij trajecten

We maken tijd tot onze bondgenoot
Leute maken is part of the job
We breken uit en we gaan er op uit
We steunen en ondersteunen elkaar
We zijn curieuzeneuzen
We gaan in verbinding

We leren van elkaar
We nodigen uit tot authentieke beweging
We gaan voor ieders recht op een kwalitatief leven
Onze referentiekaders zijn:
Systemisch werken Ι Contextueel werken Ι Nieuwe Autoriteit Ι Institutionele Pedagogiek