Erkenning

Vanaf 1 april 2017 heeft VZW Stappen een uitbreiding gekregen voor 5 modules intensieve kortdurende contextbegeleiding ifv uitstroom gemeenschapsinstellingen.

Elke begeleiding start vanuit de module contextbegeleiding waar, afhankelijk van de noden, andere modules aan gekoppeld kunnen worden. Zo is VZW Stappen erkend voor 29 modules contextbegeleiding (inclusief autonoom wonen), beschikt VZW Stappen over 13 modules verblijf en 3 Ondersteunende begeleiding.

De module contextbegeleiding is inzetbaar als module contextbegeleiding ifv autonoom wonen wat de mogelijkheid biedt om een flexibel aanbod te blijven realiseren.

Vanuit VZW Stappen koppelen we automatisch aan elke module contextbegeleiding zowel de module ondersteuning als de module crisisopvang. De module crisisopvang staat niet geëxpliciteerd als een aparte module maar is wel een verwachting vanuit Jongerenwelzijn aangezien iedere organisatie binnen het EMK minimaal 1 module verblijf moet ombouwen naar een module contextbegeleiding.