Jongeren en hun context

Als CANO-organisatie kijkt VZW Stappen naar een jongere als deel van een context. Een goede hulpverlening is steeds gericht op het betrekken en activeren van deze context. We bekijken deze context in zijn ruimste betekenis: gezin, familie, vrienden, hulpverlening, …

vzw-stappen-schilder

Een hefboom zijn voor aanwezige krachten

We geloven dat er in elk krachten aanwezig zijn maar dat deze krachten niet steeds de kans krijgen zich te uiten of te ontwikkelen. We trachten deze aanwezige krachten bij jongeren en hun context te herontdekken en maximaal in te zetten.

Hun zoektocht naar verbondenheid met zichzelf en de samenleving

Het “zich verbonden voelen” is voor elke mens een wezenlijk onderdeel. Binnen de huidige samenleving is deze verbondenheid een complex gebeuren geworden, zeker voor deze jongeren en hun context. Vanuit elk zijn krachten bouwen we aan (nieuwe) netwerken.

 

Dynamische organisatie

De CANO-initiatieven situeren zich op de wrijvingspunten tussen jongeren en een samenleving die aan een voortdurende dynamiek onderhevig is. Zij zijn verankerd in die samenleving en voortdurend in evolutie, omdat ze zich afstemmen op de maatschappelijke evoluties en de daaraan verbonden evoluerende noden van de jongere en zijn context. Deze afstemming vraagt een permanente kritische reflectie op het eigen functioneren. (labo-functie)

vzw-stappen-rook

Professionele organisatie

De CANO-voorzieningen kiezen ervoor om hun organisatie structureel zo uit te bouwen dat deze integrale intensieve werking op korte en lange termijn maximaal kan worden gerealiseerd. Om snel een geïndividualiseerde aanpak te realiseren is voldoende gespecialiseerde omkadering noodzakelijk.

Ondersteuning medewerkers

Een CANO-voorziening creëert aangepaste arbeidsvoorwaarden om mogelijk te maken dat medewerkers worden ingezet op momenten die aansluiten bij de noden van jongere en netwerk. Er is systematische ondersteuning van medewerkers, ook aangepaste vorming en supervisie. Er is een proactief beleid om de veiligheid van cliënten én medewerkers te verhogen