Katelijne Dezillie

Katelijne Dezillie

Voorzitter

Toen Lut Steyaert stopte als voorzitter van de Raad van Bestuur werd me vanuit de Raad van Bestuur gevraagd die taak op mij te nemen. Wat ik na veel aarzelen aanvaard heb. Op 23 maart 2000 werd ik officieel benoemd. Ik voelde me aangesproken door de doelgroep en bovenal door het pedagogisch project

Maureen Pollentier

Maureen Pollentier

Algemeen Coördinator vzw Stappen

Ik streef ernaar om van Stappen een  betere organisatie te maken en van de wereld een betere plaats voor de jongeren. De samenwerking en dialoog in de raad van bestuur, de ontmoetingen op de algemene vergadering, in een cultuur van vertrouwen zijn hierbij onmisbaar.

Janes Antonissen

Janes Antonissen

"Houden van mensen,
houden van cijfers,
houden van fietsen,
houden van Stappen!"

Katrien Derveaux

Katrien Derveaux

Met een achtergrond in de bedrijfswereld en een sterk inzicht in het financiële aspect van een organisatie, draag ik een graag mijn steentje bij in de Raad van Bestuur. Daarnaast ben ik actief lid bij Soroptimist Gent Scaldilys.

Katrien Van Hoecke

Veel hangt af van waar je wieg staat. Het is een cliché, maar het is  toch zo juist. Met mijn engagement voor Stappen hoop ik een klein beetje terug te kunnen doen voor de meisjes van wie de wieg misschien wat in de tocht stond ... die niet dezelfde warmte thuis mogen kennen zoals ik die gekend heb

Dirk Van Hyfte

Dirk Van Hyfte

Wij boden leegstaande woningen tegen een voordelige prijs aan Stappen aan. Door deze leuke contacten werd mij enige tijd later gevraagd of ik interesse had om nog iets meer te doen in Stappen zelf. Zo ben ik eigenlijk terechtgekomen in de Raad van Bestuur.

Tom Van Damme

Tom Van Damme

admin

Als nieuwste lid van de Raad van Bestuur, denk ik graag mee rond noodzakelijke thema's voor de jongeren in Stappen. Mijn knowhow als netwerk, motivator en out of the box denken komen hierin van pas.

Peter Coppens

Peter Coppens

Personeelsvertegenwoordiger

Als personeelsvertegenwoordiger ligt zorg voor medewerkers mij  nauw aan het hart. Met de vinger aan de pols voor wat leeft onder de collega's probeer ik steeds een link te zijn tussen de Raad van bestuur en de medewerkers.