Elke begeleiding start vanuit de module contextbegeleiding waar, afhankelijk van de noden, andere modules aan gekoppeld kunnen worden. Zo is VZW Stappen erkend voor 32 modules contextbegeleiding (inclusief autonoom wonen en kleinschalige wooneenheden), beschikt VZW Stappen over 13 modules verblijf en 3 Ondersteunende begeleiding.

Binnen de 32 modules contexbegeleiding zijn er 4 modules kleinschalige wooneenheid (KWE) . Deze worden georganiseerd in ons COHO-project in Gentbrugge

Met de ondersteunende modules organiseren we rechtstreekse ondersteuning van de contextbegeleidingen  en organiseren we het dagbestedingsproject Buiten Beeld in Doornzele

De module contextbegeleiding is inzetbaar als module contextbegeleiding ifv autonoom wonen wat de mogelijkheid biedt om een flexibel aanbod te blijven realiseren.

Vanuit VZW Stappen koppelen we automatisch aan elke module contextbegeleiding zowel de module ondersteuning als de module crisisopvang.