Wij vinden het belangrijk om toekomstige begeleiders tijdens hun opleiding de kans te geven om praktijkervaring op te doen. Een waardevolle stage is een stage waar vanuit de stageplaats tijd en energie in geïnvesteerd wordt om leerkansen te creëren. Cruciaal hierin is een goede stagebegeleiding te garanderen. We begeleiden studenten, sturen hen bij en houden rekening met de vereiste competenties voor de functies waarvoor ze stage lopen.

Anderzijds verwachten wij van stagiairs ook engagement, inbreng van nieuwe ideeën, kritische houding en flexibiliteit. VZW Stappen verwacht een positieve, eerlijke en open houding van de stagiair. We benaderen de studenten niet als werkkrachten maar als lerende individuen die de kans krijgen om zichzelf te ontplooien.

Onze bekommernis is een omgeving aanbieden waar zij zich volledig kunnen bekwamen tot toekomstige collega’s. We zien de school als een belangrijk partner waar communicatie en transparantie voorop staan. Onze samenwerking met studenten hoeft niet te eindigen na de stage. We verwelkomen hun hulp bij festiviteiten, uitstappen of zien hen graag terug als jobstudent. Dit vormt een goede basis voor een latere tewerkstelling. Een goed begeleide en opgeleide student kan later immers een goede collega worden.

Wens je graag bij ons stage te lopen, bezorg ons dan je CV en sollicitatiebrief. We staan enkel open voor stages die minimaal 4 maanden duren, liefst langer. Daarnaast vragen we om op voorhand een keuze te maken in welke werking je graag stage zou lopen. Hieronder een beknopte omschrijving van de verschillende werkingen.

·     Residentieel begeleiding: Je staat mee in de leefgroep en begeleidt jongeren in het dagelijkse reilen en zeilen. Je knoopt gesprekken aan met jongeren, maar bent niet specifiek toegewezen aan specifieke trajecten.

·     Contextbegeleiding: Je begeleidt de jongere én zijn context (in de brede zin van het woord). Je wordt toegewezen aan specifieke trajecten waarbij je met de context (ouders/familie/school/jeugdrechtbank) aan de slag gaat

·     Projectwerking: Binnen deze werking ga je op ervaringsgerichte wijze aan de slag met jongeren. Hierin kunnen we twee werkingen onderscheiden.

oDe projectwerker op het domein van Stappen: je gaat aan de slag met vragen vanuit het team rond een jongere. Mogelijke vragen zijn om te zoeken naar alternatieve dagbesteding of organisatie van een zinvolle time-out.

oDe projectwerker op het domein van Doornzele, project Buiten Beeld. Dit is een samenwerking met VZW Lejo waarbij jongeren maximaal drie keer per week welkom zijn om vanuit de gedachte van Institutionele Pedagogie met jongeren aan de slag te gaan.

·     Co-Housing, Gentbrugge: Je staat mee in voor de contextbegeleiding (zie eerder) van (meerderjarige) meisjes die autonoom wonen en meisjes die in de co-housing van VZW Stappen wonen.

·     Kazematten Werkt!: Je staat mee in voor het activeren van (meerderjarige) jongeren om zo hun levenskwaliteit en kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. Drie dagen per week houden zij ook de foyer van De Kazematten open.

We vragen je graag een bewuste keuze te maken in een bepaalde richting en ons dit te laten weten. Op deze manier kunnen we gerichter een sollicitatiegesprek organiseren en kunnen we beter de juiste plek aan de juiste persoon koppelen.

Contacteer peter.coppens@stappenvzw.be en sietske.kneuvels@stappenvzw.be met je stageaanvraag en je hoort snel van hen terug.