zee

De Projectwerking komt in beeld wanneer jongeren of begeleidingen vastlopen. Dit is ook de plek waar we “de maatschappij” betrekken en  grenzen verleggen. Via het ondersteunend aanbod komen jongeren & trajecten opnieuw in beweging.

Dat kan zowel een individueel als een groepsaanbod zijn, steeds op maat van de jongere. We zoeken samen waar de intrinsieke motivatie licht, we geven zuurstof aan trajecten en we betrekken de context, de buurt, de stad.