voeten

Als dichte betrokkene ben je zeer goed op de hoogte rond hoe de situatie in elkaar zit. In die zin zal er binnen de contextbegeleiding veel beroep worden gedaan op de leefomgeving van de jongere. Ouders worden actief betrokken bij de begeleiding met het oog op het zoeken naar hoe er opnieuw kan worden samengeleefd. Er wordt met iedereen samen gezocht naar hoe de relatie met de thuisomgeving kan worden hersteld en versterkt.

De jongere verblijft zoveel mogelijk in de eigen thuisomgeving. Problemen in het dagelijks samenleven worden samen met de contextbegeleider besproken. Iedereen zoekt mee naar een mogelijke oplossing. Er is de mogelijkheid om (even) terug te vallen op een residentieel verblijf in Stappen. Daarnaast kan er ook steeds beroep gedaan worden op de projectwerking voor (rust)time-outs, dagbesteding,...

De begeleiding gaat steeds samen met de jongere en ouders op zoek naar mensen die jullie vertrouwen en die bereid zijn om jullie bij te staan. Dit kunnen familie, vrienden, schoolmedewerkers of anderen zijn.

Deze module kan in combinatie opgenomen worden met één van de verblijfsvormen.

Voor ieder meisje is het belangrijk om zich ergens thuis te voelen. Ondanks alle problemen die zich voorgedaan kunnen hebben, blijft hun leefomgeving (ouders en familie) een belangrijke plaats innemen.