living

Dit initiatief is een woonproject in de  jeugdzorg in combinatie met een laagdrempelige ontmoetingsplaats en een (sterk) buurtnetwerk.
Het woonproject: het betreft 5 studio’s waar jongeren uit de jeugdzorg leren alleen wonen (oefenstudio’s).  We willen dat doen via de formule van het co-housen waarbij er steeds een evenwicht is van bewoners uit de bijzondere jeugdzorg en anderen. Deze kunnen elkaar versterken en ondersteunen. (eerste en tweede verdiep)


De laagdrempelige ontmoetingsplaats: het betreft een aantal gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw geconcentreerd rond de living, de keuken en een aantal gespreksruimtes.  Daar kan van uit de ontmoeting, een laagdrempelige therapeutische aanwezigheid en het dagelijks samenzijn ambulante hulp geboden worden aan kwetsbare jongeren (dit kan zowel uitstroom uit de bijzondere jeugdzorg en jongerenpsychiatrie zijn) en buurtbewoners.  (gelijkvloers)


Een (sterk) buurtnetwerk: Via een stevig netwerk rond dit project willen we integratie van de jongeren in de maatschappij bevorderen. Het betreft hier een netwerk van zowel bewoners uit de buurt als professionele organisaties. Door de wisselwerking met de buurt kan er ook voor hen meerwaarde ontstaan op vlak van ontmoeten en ontmoetingsruimte. Maar ook  samen koken, eten of klussen doen voor elkaar behoren tot de mogelijkheid. Deze meerwaarde is er uiteraard ook voor de bewoners en gebruikers van het project. Goed nabuurschap is hier de insteek.