Buitenbeeld vzw stappen

Op dinsdag, donderdag en vrijdag organiseert Buiten Beeld dagbesteding voor jongeren die nood hebben aan een daginvulling.

Buiten Beeld kiest bewust voor een bijzondere aanpak. Op iedere dinsdag, donderdag en vrijdag krijgen vrijwillige medewerkers tijd en ruimte om een atelier te organiseren. In het klooster en of de tuin met boomgaard zetten ze zich aan het werk rond iets waar ze passioneel mee bezig zijn. De jongere krijgt de ruimte om aan te sluiten, maar hoeft niet.

Naast de open ateliers zijn er allerlei mogelijkheden op het terrein waar de jongere bij kan aansluiten of initiatief in nemen. ’s Ochtends en ’s middags wordt in een ronde voorgesteld wat er die dag doorgaat. In de slotronde aan het einde van de dag krijgt iedereen de mogelijkheid om de bewegingen, de initiatieven, de gebeurtenissen […] in de ronde te brengen.

Deze slotronde is het cruciaal moment waarbij indrukken worden uitgewisseld en waarbij de jongere kan vertellen wat hij aan de dag had. Een begeleider van vzw Stappen, die we de “vrije begeleider” noemen, coördineert het daggebeuren. Hij bewaakt het groepsproces doorheen de dag. Deze begeleider organiseert geen open atelier, en heeft de hele dag de handen vrij om ideeën en initiatieven van de jongere vorm te geven. De vrije begeleider zal soms, voor de slotronde, de jongere bevragen in de keuzes en de bewegingen die hij maakt.

Buiten Beeld is een plaats waar jongeren kunnen zoeken, afwachten, proeven en experimenteren. Op een spontane manier, en zonder oordeel. Het is in die betekenis dat we spreken van “zinvolle dagbesteding”. In de betekenis die zij zelf geven aan die dag. Onze ervaring leert dat ze zich zo meer eigenaar voelen van hun initiatieven. Op de andere schooldagen kunnen andere organisaties een beroep doen op het terrein.

tipi

Buiten Beeld is erg te vinden voor win-win-projecten op de andere schooldagen, waarbij organisaties zonder een huurprijs met hun jongeren karweien kunnen doen, de weide kunnen onderhouden, installaties kunnen bouwen, ... .

Ieder voorstel wordt wel nauwgezet afgewogen, om de draagkracht van Buiten Beeld te bewaken.

Hoe kan je komen: Om als organisatie te kunnen aanmelden sluit je een samenwerkingsprotocol af met Buiten Beeld. Je kan een jongere aanmelden voor een maximumperiode van 32 dagen. Dit kan zijn: 16 weken met twee dagen daginvulling (dinsdag, donderdag of vrijdag) 32 weken met één dag daginvulling (dinsdag, donderdag of vrijdag) Je meldt een jongere aan voor minimaal 6 dagen.

Je kan slechts één jongere gelijktijdig inschrijven. De dagprijs bedraagt 6 €, inclusief een middaghap vanuit het kookatelier. Er wordt geen frisdrank voorzien.

De Contactgegevens Mail Buiten Beeld: info@buiten-beeld.be

De telefonische bereikbaarheid Buiten Beeld: Het telefoonverkeer omtrent de aanmelding (aanmelden zelf, wijzigen of aanpassingen, vragen/opmerkingen, …) kan op iedere weekdag op het nummer 0499/52 22 96, telkens van 9 uur tot 17 uur, bij Klaas, Stijn of Janna.

De bereikbaarheid COMPOT:
Buiten Beeld
Doornzeledries 55
9940 Doornzele

De aanmelder/de jongere staat zelf in voor het vervoer naar Buiten Beeld. We hebben de mogelijkheid om jongeren met de wagen op te halen om 9u, aan de halte 'spoorwegstraat', en ze er rond 16u terug af te zetten.