breien

Intern Autonoom Wonen

Voor wie?

Deze studio's kunnen zowel gebruikt worden voor nieuwe meisjes als voor meisjes die eerder in een andere formule van ons aanbod verbleven. Het kan gaan om meisjes die wachtende zijn om definitief de stap te zetten om alleen te gaan wonen, om meisjes binnen de module autonoom wonen die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben, om een tijdelijke uitwijzing uit een andere formule of voor meisjes voor wie samenleven met groepsgenoten geen meerwaarde heeft.

Begeleidingsaanbod

De individuele begeleider stelt, in overleg met de jongere en haar eigen steunfiguren, een individueel programma op. Er zijn geen standaardafspraken. Alles kan volledig op maat van de jongere ingevuld worden.

Extern Autonoom Wonen

Voor wie?

Autonoom wonen is bedoeld voor meisjes die alleen willen gaan wonen in de Gentse regio (of in een straal van 35 km rond VZW Stappen). Om te kunnen starten is een gevorderde zelfstandigheid vereist. Van de meisjes wordt verwacht dat ze reeds een basis van huishoudelijke vaardigheden onder de knie hebben, kunnen omgaan met een beperkt budget, kunnen omgaan met alleen zijn, ...

Om in deze formule van start te kunnen gaan stellen we de volgende voorwaarden:

  • De jongere is minstens 17 jaar en heeft de toestemming van haar ouders of van de jeugdrechtbank om onder begeleiding allen te (gaan) wonen.
  • Er zijn voldoende financiële middelen voorhanden om een woning te huren.
  • De jongere werkt mee aan de opmaak/het naleven van het begeleidingscontract.

 

Begeleidingsaanbod

Naast het feit dat de jongere meer vrijheden heeft en minder regels van de ouders en begeleiders, al de jongere ook meer verantwoordelijkheden krijgen. Wie alleen wil gaan wonen, staat immers voor een heleboel dingen in.

Er moet eventueel nog een woonst gezocht worden, EGW moet aangesloten worden, rekeningen moeten betaald worden, administratie wordt bijgehouden, er zijn huishoudelijke taken, er wordt school gevolgd of werk gezocht, ...

Naast deze praktische begeleiding, mag de jongere ook rekenen op begeleidingsondersteuning bij persoonlijke vragen. Bv: zoeken hoe de jongere misschien het contact met haar ouders kan verbeteren, of wil de jongere graag nieuwe vrienden ontmoeten, ... Een context begeleid(ster) zal de jongere helpen binnen het begeleidingstraject.

Er zal ook gezocht worden naar wie de jongere hierbij nog kan ondersteunen: ouders, familie en vrienden. Ook andere begeleidingscentra zoals het OCMW, de school, het JAC, de VDAB, ... kunnen hier belangrijk in zijn.