1. Algemeen

Wij danken je voor je bezoek aan onze website www.stappenvzw.be (hierna aangeduid als de "Website") die ter beschikking wordt gesteld door vzw Stappen, met maatschappelijke zetel te Westveldstraat1, 9040 Sint Amandsberg (ondernemingsnummer: 0432366711), hierna vzw Stappen genoemd.

Vzw Stappen hecht veel belang aan de eerbiediging van jouw persoonlijke levenssfeer en garanderen je dan ook een gepaste bescherming van jouw persoonsgegevens.

Wij baseren ons daarbij op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna aangeduid als de "Privacywet").

De privacyverklaring voor de Website, die samen moet worden gelezen met de andere voorwaarden die van toepassing zijn op de Website (zoals de Gebruiksvoorwaarden en de Cookieverklaring), geeft je informatie over de manier waarop en de voorwaarden waaronder wij jouw persoonsgegevens ontvangen en verwerken. Wij raden je sterk aan de nodige tijd te nemen om deze documenten aandachtig en volledig door te lezen, aangezien deze bepalingen belangrijk voor je kunnen zijn.

Door de Website te gebruiken ga je uitdrukkelijk akkoord met deze Website Privacyverklaring. Indien je bij het lezen van deze Website Privacyverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt je verzocht om geen verder gebruik te maken van onze Website.

 

2. Welke (persoons)gegevens verwerken we?

Bij je bezoek aan onze Website wordt bepaalde technische informatie verzameld en verwerkt omtrent jouw apparaat en de gegevens omtrent het bezoek aan de Website (bijvoorbeeld je IP-adres, de website vanwaar je onze Website opvraagt, de pagina's die je op onze Website bezoekt, datum, tijdstip en duur van het bezoek aan de Website, de informatie over je browser en je besturingssysteem).

Voor de verwerking hiervan maken we gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een kleine file die op het apparaat van de website-bezoeker wordt opgeslagen. Deze gegevens met betrekking tot je bezoek laten ons toe een aantal statistieken bij te houden. Voor verdere informatie omtrent het gebruik van cookies, verwijzen wij je graag naar onze Cookieverklaring die hierover meer uitleg geeft.

Daarnaast verzamelen en verwerken wij uiteraard ook alle informatie die je ons vrijwillig heeft verstrekt (bijvoorbeeld naam, emailadres, etc.) voor die diensten waarvoor je deze gegevens dient in te geven (bijvoorbeeld het inschrijven op onze nieuwsbrief).

De verkregen persoonsgegevens, met inbegrip van deze die u zelf vrijwillig heeft verstrekt, gebruiken wij enkel met het oog op het doel waarvoor u ons toestemming hebt gegeven. Om onze diensten aan te bieden, maken wij mogelijks gebruik van de diensten van derde partijen (zoals bijvoorbeeld een hosting provider, zoekmachine, nieuwsbrief web programma). Zij mogen de gegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun opdracht verwerken. Verder zijn ook zij verplicht zich te houden aan de Privacywet.

E-mails en informatie die je ons stuurt worden vertrouwelijk behandeld. We proberen je e-mail zo zorgvuldig en zo vlug mogelijk te beantwoorden. De e-mail die wij je sturen is persoonlijk. Indien je informatie ontvangt die niet voor jou bestemd is, verwijder dan de info en verwittig de afzender van de vergissing.

Als je ons een e-mailbericht zendt worden je persoonsgegevens opgeslagen op onze beveiligde server. We doen dit om je de gevraagde informatie te verstrekken en je beter te kunnen helpen in het geval je opnieuw contact met ons neemt.

Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.

Als u niet wil dat we uw e-mail bewaren, laat dit dan weten via onderstaand formulier.

 

3. Wat doen wij met je persoonsgegevens?

Wij verwerken de gegevens die je vrijwillig heeft ingegeven op onze Website louter voor intern gebruik en voor de vermelde doeleinden (bijvoorbeeld het inschrijven op onze nieuwsbrief, het opgeven van uw gegevens in het contactformulier of intakeformulier, etc.). De verkregen persoonsgegevens zullen in geen enkel geval verstrekt worden aan derden, behoudens onderaannemers  zoals bijvoorbeeld hosting providers voor de Website. Zij zullen bovendien niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen.

 

4. Kan ik me verzetten tegen het opslaan van mijn gegevens?

Je hebt het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de Privacywet heb je eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen, te laten verwijderen of de aanwending ervan te verbieden.

Om deze rechten uit te oefenen, of mocht je nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van jouw persoonsgegevens,  kan je ons contracteren op directie@stappenvzw.be . De hieruit verkregen info zal verstuurd worden naar onze verantwoordelijke voor de bescherming van de persoonsgegevens.